Služby
PROJEKČNÍ ČINNOST

Projektujeme různé typy pozemních staveb od prvotních návrhů (studie, 3D modely, realistické vizualizace) přes projektové dokumentace sloužící k umístění nebo povolení staveb (dokumentace pro územní a stavební řízení) až po realizační dokumentace staveb a dokumentace pro dotační programy, např. IROP, OPŽP, OPPIK, Nová zelená úsporám.

Projektové dokumentace provádíme včetně dílčích projektů rozvodů TZB, elektroinstalace, průkazů energetické náročnosti budov, požárně-bezpečnostních řešení, položkových rozpočtů a výkazů výměr.

Projektovou činnost provádíme pro novostavby, rekonstrukce, přestavby i drobné stavební úpravy. Celý proces návrhu stavby je koordinován tak, aby výsledkem byla kompletní, přesná a kvalitní projektová dokumentace.

Kontaktní údaje

EUROprojekt build and technology s. r. o.

Hasičská 551/52
Dexon Office Park
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Email: europrojekt@europrojekt.cz
Telefon: +420 734 573 737

IČ: 268 43 226
DIČ: CZ26843226